COUNT IS GEBOUWD EN GEMANAGED
OP BASIS VAN EEN BEWEZEN TRACK RECORD

COUNT helpt bedrijven binnen de handel en logistiek duurzaam te moderniseren, met als uiteindelijk doel het optimaliseren van supply chains. De handel en logistiek, met name binnen de breedte van de haveneconomie, lopen naar mijn mening nog achter op andere sectoren als het gaat om verduurzaming en innovatie. COUNT zal hieraan bijdragen door bestaande bedrijven te ondersteunen bij een versnelde transitie van oud naar nieuw. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid leggen we daarbij een sterke nadruk op duurzaamheid, wat onder andere al blijkt uit onze (handels)activiteiten in duurzame cacao / koffie en renewables zoals UCO, UCOME en energie.

Peter Goedvolk – Oprichter en eigenaar

COUNT brengt een schat aan ervaring met zich mee op verschillende gebieden, waaronder handel, logistiek, duurzaamheid, waardecreatie, auditing en compliancy.

Peter Goedvolk is een ervaren zakenman in aan grondstoffen gerelateerde businesses. Hij is de oprichter van Argos en heeft het bedrijf 30 jaar succesvol geleid (1984-2014).

In de jaren dat hij werkzaam was als oprichter en CEO heeft Peter Goedvolk een overtuigend track record opgebouwd op het gebied van organische groei en buy & build strategieën (20+ acquisities).

Argos groeide uit tot het grootste onafhankelijke West-Europese olie & gas bedrijf met activiteiten over de hele wereld. Met een jaaromzet van meer dan $20 miljard in 2014, nam Argos een top 20-positie in van grootste Nederlandse bedrijven.

Met het streven om COUNT op te richten, verkocht Peter Goedvolk in 2014 zijn aandelen in Argos. Hiermee kon hij een stap zetten in een bijdrage aan een duurzame toekomst voor de lange termijn.

Peter Goedvolk is lid van vele verschillende Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur. Daarnaast is Peter Goedvolk in de afgelopen jaren betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van duurzame energie.

Als dank voor zijn bijdrage aan de stad Rotterdam en de haven werd Peter Goedvolk in 2006 uitgeroepen tot ‘Portman of the Year’.